Whiteland Community High School

Basketball (Girls V)

When:
Sat, Nov. 26 2022 11:30 AM EST
Location:
New Palestine High School
Opponent:
  • Whiteland Community High School